วันที่ หมวดหมู่ รายการ
11 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาปรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาปรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวีระถึงพุทธมณฑล หมู่ที่ 8 บ้านอัมพวัน ตำบลสำราญ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,160 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก
17 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีตแยกมิตรภาพ กม.๑๐+๗๐๐ ถึงบ้านเพี้ยฟาน ขก.ถ.๕๘-๐๐๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีตแยกมิตรภาพ กม.10+700 ถึงบ้านเพี้ยฟาน ขก.ถ.58-007 กว้าง 4 เมตร ยาว 3.5 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,220 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำฐานรากเสาไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest