สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน (AEC) 
ประเทศไทยกับอาเซียน
Thailand and ASEAN

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

http://www.mfa.go.th/asean/th

 

Share on Line
Share on Pinterest