การคมนาคมสะดวก น้ำไหลไฟสว่าง เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความรู้ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

 

Share on Line
Share on Pinterest