ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเบื่อยในโค - กระบือ ในพื้นที่ ตำบลสำราญ

ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเบื่อยในโค - กระบือ ในพื้นที่ ตำบลสำราญ

 

วันที่ 11-12  พฤศจิกายน 2564 

                 นายอาคม ศิลปดอนบม นายกเทศมนตรี ตำบลสำราญ มอบหมายให้ นายจิณณวัฒน์ จันที นักวิชาการเกษตร พร้อมอาสาปศุสัตว์ ตำบลสำราญ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเบื่อยในโค - กระบือ ในพื้นที่ ตำบลสำราญ

Share on Line
Share on Pinterest