นายอาคม ศิลปดอนบม นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ เชิญประชุมกับผู้ประกอบการ ที่มีผลกระทบจากการก่อสร้างถนน ตามโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาขาขอนแก่น-บ้านห้วยหินลาด

Share on Line
Share on Pinterest