นางสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ออกเยี่ยมเยี่ยนเพื่อส่งความสุข '' ปีทอง'' ปีใหม่ ๒๕๖๕ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP แบบกระเช้าของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

Share on Line
Share on Pinterest