โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

วันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔  เทศบาลตำบลสำราญ โดยนายอาคม  ศิลปดอนบม  นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ  พร้อมคณะผู้บริหาร  และพนักงานเทศบาลตำบลสำราญ จัดทำ "โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564" เพื่อบำรุง  ดูแล  รักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต

Share on Line
Share on Pinterest