นายกเทศมนตรีตำบลสำราญออกตรวจเยี่ยมชาวบ้านนาเพียง

นายกเทศมนตรีตำบลสำราญออกตรวจเยี่ยมชาวบ้านนาเพียง

นายอาคม  ศิลปดอนบม นายกเทศนนตรีตำบลสำราญ  พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นลงพื้นที่ให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนาเพียง ตรวจ ATK คัดกรอง covid-19 

และตรวจดูระดับน้ำในลำน้ำพอง

Share on Line
Share on Pinterest