โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๙ พรรษา

วันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔  นายอาคม  ศิลปดอนบม  นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลตำบลสำราญ  ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๙ พรรษา  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมรักษาป่าไม้ และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

Share on Line
Share on Pinterest