โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

เทศบาลตำบลสำราญร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่นได้ดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 1 ราย คือนายทองคำ  สุปัชชา  บ้านเลขที่  1 ม.11 ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดยมี นายอาคม  ศิลปดอนบม นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ เป็นประธานในพิธีมอบ

Share on Line
Share on Pinterest