นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เดินทางมาตรวจศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 พักคอย และพักพิง เทศบาลตำบลสำราญ

Share on Line
Share on Pinterest