มาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการนังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ

Share on Line
Share on Pinterest